The Red Penguin

3: more Welsh


Tuesday 4 August 2020

Dw i'n hoffi smwddio (dween hoffi smoothio)
I like ironing

Dw i'n hoffi llysiau (dween hoffi thl'seeai)
I like vegetables

Dw i ddim yn hoffi teganau (dooee thim un hoffi tegan-aye)
I do not like toys

Dw i'n bwyta orenau (dween booeeta orennai)
I am eating oranges

Dw i ddim yn prynu lemon (dooee thim un prinny lemon)
I am not buying a lemon

Dych chi'n hoffi caws? (dixh xhin hoffi couse)
Do you like cheese?

Dych chi'n hoffi menyn? (dixh xhin hoffi mennin)
Do you like butter?

Dych chi'n hoffi nofio? (dixh xhin hoffi novio)
Do you like swimming?

Dych chi'n bwyta cinio? (dixh xhin booeeta kinio?)
Are you eating dinner?

Dw i ddim yn bwyta swper (dooee thim un booeeta sooper)
I do not eat supper

Dw i'n rhifo orenau (dween rivo-ren-aye)
I am counting oranges

Dw i'n hoffi dysgu (dween hoffi dusky)
I like learning

Dych chi'n gwneud caws (dixh xhin goo'naid couse)
Are you making cheese?

Dych chi'n hoffi cerdded yma? (dixh xhin hoffi cair'thed immar?)
Do you like walking here?

2: Present


Monday 27 July 2020

Te
tea

Coffi
coffee

Llaeth (clieth)
Milk

Dw i'n hoffi llaeth (dween hoffi clieth)
I like milk

Bara
bread

Dw i'n hoffi selsig (dween hoffi selsig)
I like sausages

Dw i'n hoffi bwyta selsig (dween hoffi booee-ta selsig)
I like eating sausages

Cennin (kennin)
Leeks

Dw i'n bwyta cennin (dween booee-ta kennin)
I eat leeks

Dwr (dooor)
Water

Cwrw (cooroo)
Beer

Dw i'n yfed coffi (dween iff-ed coffi)
I'm drinking coffee

Pys (peace)
Peas

Dw i ddim yn bwyta pys.
I am not eating peas.

Dw i ddim yn yfed dwr
I am not drinking water

cig (keeg)
meat

Dw i ddim yn hoffi pys chwaith (dwee thim un hoffi peace xwieth)
I don't like peas either

Dw i'n hoffi teledu (dween hoffi telledi)
I like television

Dych chi'n hoffi pys? (dixheen hoffi peace?)
Do you like peas?

Dych chi'n hoffi cwrw? (dixheen hoffi cooroo?)
Do you like beer?

Dw i'n mwynhau yfed coffi (dween mooinhai ived coffi)
I enjoy drinking coffee

Dych chi'n mwynhau yfed te? (dixheen mooinhai ived tea?)
Do you enjoy drinking tea?

Dw i'n mwynhau bwyta cig (dween mooinhai boyta keeg)
I enjoy eating meat

Teledu (teller-dee)
Television

Dw i ddim yn hoffi teledu chwaith.
I don't like television either.

Dw i ddim yn bwyta cig (dooee thim un booeta keeg)
I don't eat meat

Dw i'n hoffi te, coffi a llaeth (dween hoffi te, coffee a hlaith)
I like tea, coffee and milk

Dw i'n hoffi te da (dween hoffi te dar)
I like good tea

1: Greetings


Monday 27 July 2020

Os gwelwch yn dda (oss gwelooxh 'n dar)
Please

Diolch (dioxh)
Thanks or thank you

Dim diolch (dim dioxh)
No thanks

Diolch yn fawr (dioxh 'n vowr)
Thank you very much

Bore da (borray dar)
Good morning

Prynhawn da (prin-hown dar)
Good afternoon

Nos da (noss dar)
Good night

Iechyd da! (yeah-kid dar)
Cheers!

Hwyl (hweel)
Bye

Croeso (croyso)
Welcome

Sut dych chi? (sit dixhee?)
How are you?

Da iawn, diolch (die-yan, dioxh)
Very well thanks

Dim diolch (dim dioxh)
No thanks

Owen dw i (Owen doo ee)
I am Owen